Kardiomonitor jako niezbędny sprzęt do zapewniania pomocy przedmedycznej

Ze względu na konieczność w kontrolowania stanu samopoczucia chorego kardiomonitory winny być w większości oddziałów szpitalnych. Jest to szczególnie ważny i potrzebny sprzęt. Bardzo bezproblemowy w obsłudze i ułatwiający działalność zespołu medycznego. Kiedy na wstępie pacjentowi jest udzielona porada przedmedyczna kolejnym posunięciem jest podłączenie chorego pod kardiomonitor.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory zezwalają na bieżące monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też powinny znajdować się m.in. na: oddziałach intensywnej opieki medycznej,salach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dla dzieci i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje użycie na większej ilości jednostek szpitalnych, w prywatnych klinikach, gabinetach zabiegowych, budynkach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych, lecznicach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w warunkach domowych. stosowany jest przeważnie wtedy gdy u pacjenta istnieje wymóg ciągłej analizy funkcji życia, a stan chorego zezwala na jego bytność w domu (przykłady).

Kardiomonitor daje nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu w opiekowaniu się nowo narodzonymi pociechami. Pośród popularnych nazw możemy wyszczególnić: monitor parametrów życiowych pacjenta, monitor ffunkcji życiowych, monitor pacjenta, kardiomonitor. Nazwa może wskazywać na to samo urządzenie, może też również wskazywać na zasięg mierzonych parametrów pisząc do monitorów czynności życiowych tylko pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor oprócz wymienionymi utwierdza monitorowanie czynności mięśnia sercowego przez zintegrowany moduł EKG zezwalający na diagnostykę pracy serca.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Wśród standardowego skali parametrów monitorowanych przez kardiomonitor trzeba wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie zwłaszcza w celu rdiagnozowania chorób serca. Procedura ta zezwala na rejestrację pracy serca przez liczenie różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami znajdującymi się na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Kolejnym parametrem monitorowanym poprzez kardiomonitor to „tętno”. Odpowiada ilości uderzeń na minutę.
Kolejny to „częstość oddechów”. Kardiomonitory mają alarm bezdechu czyli nieistnienie przepływu powietrza w górnych fragmentach dróg oddechowych, w okresie powyżej 10 sekund, co powoduje niższe nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i wzrost poziomu dwutlenku węgla. Następne to „wysycenie hemoglobiny tlenem” czyli saturacja. „puls” odpowiada ilość uderzeń mięśnia sercowego na minutę.